Selamat datang di halaman Sejarah Dunia

Sejarah Dunia

ini gambar tentang kebudayaan romawi timur atau bizantium

Kerajaan Romawi Timur lebih dikenal dengan sebutan Kekaisaran Bizantium dengan kaisar pertama Acradius. Kekaisaran mengalami keemasannya pada masa Yustianus (527-565).

KEBUDAYAAN DUNIA SEBELUM ISLAM

ilustrasi bangsa Arab

Ada dua gelombang kebudayaan besar yang mempengaruhi kebudayaan lainnya di dunia.
Pertama, kebudayaan Mesir kuno yang bercirikan gerakan moral yang inti pendukungnya adalah agama yang menanamkan benih etika. Gerakan moral menjauh dari intuisi. Pusat gerakan ini berpindah dari Mesir ke India dan kemudian ke Cina.
Kedua, kebudayan Yunani yang menyuguhkan pengkajian logis dan teologis dengan menggunakan pisau analisis filosofis. Gerakan filosofis berangkat dari akal (Shiddiqi, 1986:5)